Xavier Serrano de Sebastián

 • Enginyer tècnic agrícola, Postgraus en Paisatgisme, Gestió del Territori, GIS i  Medi Ambient.

 • Coordinador de Seguretat i Salut en obres construcció.

 • Especialista en Impacte paisatgístic amb SIG, ...

 

 Ofereix el seus serveis

Àmbits de treball

         

Destinataris

 • Paisatgisme

 • Territori

 • Medi ambient

 • Espais verds públics

 • Forest

 • Sistemes de Informació Geogràfica, SIG

 • Jardineria

 
 • Entitats locals.

 • Ajuntaments.

 • Consorcis.

 • Mancomunitats Municipals.

 • Diputacions.

 • Associacions.

 • Consells Comarcals.

 • Empreses Medi ambient.

 • Paisatgistes.

 • Despatxos enginyeria i arquitectura.

 • Particulars

 

 

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista | xxserrano@agricoles.org