Paisatgisme, Territori, Enginyeria agrícola
Inicio
Territori, Paisatge
Verd urbà_jardineria
Camins, Vies rurals
Formació
SIG
Consultoria
Contacte
Espai Xavier Serrano

Xavier Serrano de Sebastián

 • Enginyer tècnic agrícola, Postgraus en Paisatgisme, Gestió del Territori, GIS i  Medi Ambient.

 • Coordinador de Seguretat i Salut en obres construcció.

 • Assessor en gestió integrada de plagues (decret 61/2015 de 28 d’abril).

 • Especialista en Impacte paisatgístic amb SIG, ...

  

 Ofereix serveis de: 

 • Territori, medi ambient i paisatge:

 • Verd urbà:

 • Infraestructures viaries rurals:

 • Formació:

 • Sistemes d’informació geogràfica, cartografia:

 • Consultoria: Seguiment, gestió, projectes i direcció obres en prevenció incendis urbanitzacions; valoracions i peritatges, ...

 

 A:

 • Entitats locals.

 • Ajuntaments.

 • Consells comarcals

 • Consorcis.

 • Consultories

 • Gabinets d’enginyeria i arquitectura.

 • Diputacions.

 • Empreses Medi ambient.

 • Entitats, escoles i empreses amb formació professional

 • Paisatgistes.

 • Particulars

 

Curriculum professional

Oferta serveis

 

 

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista  | xxserrano@agrifor.org