Paisatgisme, Territori, Enginyeria agrícola
Inicio
Territori, Paisatge
Verd urbà_jardineria
Camins, Vies rurals
Formació
SIG
Consultoria
Contacte
Espai Xavier Serrano

Infraestructures viaries rurals:

Els camins són els nexes que uneixen els territoris. la seva funció, forma i traçat defineix com som, que fem i com veiem el mon on es desenvolupa la nostra vida. 

Son els guions de com l’home veu i utilitza el territori i la seva percepció, els paisatges. El seu estudi i anàlisi i/o creació, representa i aprofundeix com era, sentia i feia la societat, en el lloc i en cada moment concret de la història.

L’aspecte i forma dels camins es conseqüent tant amb la seva activitat funcional, com el la lúdica o emocional. 

  • Catalogació i inventari de camins

  • Investigació de titularitats

  • Ordenació d’usos

  • Subvencions, memòries, projectes i direcció d’obra

  • Seguiment i gestió

  •  ...

 

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista  | xxserrano@agrifor.org