Currículum vita

La Tosca. Febrer Març 2011.  Presentació especial Modilianum nº 43 Cal Cristo

Circular AEP_11_03 català. DEL JARDÍ DE CAL CRISTO AL PARC MUNICIPAL DE
MOIÀ, pàg. 24.

Butlletins Municipals de Calders, El Castell. Diferens articles sobre arbres locals.

 

    

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista | xxserrano@agricoles.org