Forestal 

Amb les actuals concentracions de CO2 a l'atmosfera, els nostres boscos son una gran reserva i fixadors d'aquest element en forma de biomassa, el seu estat i conservació, es important juntament amb els seus valor naturals i paisatgístics.

 

 

 


Actuacions en forest

 • Prevenció d’incendis:

  • Projectes de franges de prevenció d’incendis, obertura i manteniment.

  • Plans de delimitació d’urbanitzacions.

  • Direcció d’obra de franges de prevenció incendis.

  • Supervisió de franges.

  • Revisió, catalogació e inventari i control evolució de parcel·les no urbanitzades: arbres potencialment perillosos per caigudes, parcel·les brutes amb risc d’incendis, .... 

 • Rompudes forestals:

  • Informes medi ambient, centre tecnològic forestal.

  • Catalogació i inventari.

  • Memoràndum actuacions. 

 • Camins forestals:

  • Catalogació i inventari, titularitat.

  • Control i creació.

  • Estat.

  • Projectes de millora. 

 • Lluita integrada.

 • Cartografia.

Document recull

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista | xxserrano@agricoles.org