Jardineria privada i empreses

 


Actuacions en jardineria

  • Projectes

  • Direcció d'obres.

  • Assessoria

  • Peritatges

  • Control plagues

  • Valoracions Arbre Norma Granada

  • Catalogació d'arbres.

Recull de fotografies, de treballs realitzats per diferents empreses en el període en que he treballat dins la seva organització:

Jardins

Jardins per empreses

Terrasses

Fusta

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista | xxserrano@agricoles.org