Paisatgisme, Territori, Enginyeria agrícola
Inicio
Territori, Paisatge
Verd urbà_jardineria
Camins, Vies rurals
Formació
SIG
Consultoria
Contacte
Espai Xavier Serrano

Sistemes d’informació geogràfica, cartografia:

Un sistema d’informació geogràfica és un sistema informàtic capaç d’integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar informació de tota mena amb referències geogràfiques.

  • Inventaris i catalogació en espai urbà. 

  • Inventari i catalogació en àmbit rural, camins, fonts, construccions, patrimoni, arbres destacats, vegetació habitats, ... 

  • Models digitals del terreny: elevacions, visibilitats, pendents, meteorologia, ... 

  • Gestió de bases de dades geogràfiques. 

  • millora ambiental i anàlisis de torrents i rius. 

  • Interpolacions (ex: distribució de processionària a partir de captures de trampes de feromones, detecció focus contaminants a partit dels valors de nitrats en aigua de fonts). 

  • Georefenrenciació d’elements patrimonials i cartografia antiga. 

  • Cartografia a mida, per events, projectes, 

  • ...

 

 

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista  | xxserrano@agrifor.org