Territori

El territori constitueix la base de tot el que som i tot el que fem.

La seva gestió, conservació, planificació, determina les nostres capacitats i possibilitats actuals, però també el nostre llegat i patrimoni per tot els que han de venir.

 


 Actuacions a nivell de territori

 • Catalogació i inventari d’elements patrimonials (masies, construccions, barraques de vinya, fonts, pous de glaç, arbres catalogats, arbredes d’interès, ...).

 • Cartografia.

 • Georeferenciació.

 • Projectes d’espais i ús públic en àmbit rural(àrees picnic, espais divulgatius culturals i de lleure, miradors, ...).

 • Anàlisi territorial.

 • Habitats.

 • Control d’activitats en àmbit rural i forestal.

 • Control conca hidrogràfica, estat rius i rieres, projectes.

 • Valoracions territori.

 • Projectes de rutes i senders.

 • Estudi i anàlisis de plans territorials i avaluacions ambientals.

 • Al·legacions.

 • Anàlisis i comparativa de projectes i pressupostos.

 

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista | xxserrano@agricoles.org