Treballs professionals

 Projectes

 • El Puig. Calders.

 • Font de l’Angle. Calders.

 • Inventari dels espais verds i urbans de Calders, GIS.

 • Projecte franges de prevenció incendis de La Guàrdia i Les Hectàrees. Calders.

 • Projecte franges de prevenció incendis de La Penyora i Nucli urbà. Castellcir.

 • Projecte passeig arbrat, Camí del Cementiri. Calders.

 • Pla de gestió i ús públic del parc de l’Hostal del Fum. Palau-solità i Plegamans. Col·laboració amb GAIA-Serveis Ambientals SL.

 • Fitxes Catalogació arbres de Calders.

 • Memòria per Catalogació d’arbredes, Calders.

 • Cartografia d’arbres i arbredes catalogades de Moià.

 • Estudi de Millora Paisatgística del Polígon industrial de Salelles, Sant Salvador de Guardiola Col·laboració amb GAIA-Serveis Ambientals SL.

 • Projecte de millora ambiental del riu Anoia, al pas per Santa Margarida de Montbui Col·laboració amb GAIA-Serveis Ambientals SL.

 • Inventari i catalogació de les Fonts del terme municipal de Sant Salvador de Guardiola. Direcció d’obra en les tasques de recuperació i millora.

 • Projecte de millora mediambiental i Pla d’ordenació i d’us públic del la conca i el marge esquerra del Riu Galligants a Girona. Col·laboració amb GAIA-Serveis Ambientals SL.

 • Catàleg de camins Municipals de Monistrol de Calders. En realització

  

Assessorament i gestió

 • Tècnic municipal a Castellcir (conveni): informes rompudes forestals, informes ambientals granges, informes i càlculs sobre Ordenances Municipals sobre jardineria sostenible. Georeferenciació i assessoraments varis.  Al·legacions als Plans especial interès natural Moianès, participació en els treballs de   certificació de límits de terme.

 • Tècnic municipal Calders (conveni): assessorament tècnic i de gestió dels espais verd i medi natural. Catalogació d’arbres. Valoracions Norma Granada. Cartografia varia. Al·legacions als Plans especial interès natural. Estudis de visibilitat de línies elèctriques.

 • Tècnic a Moià (conveni): assessorament tècnic i de gestió, recerca i     elaboració plans i projecte rehabilitació Parc Municipal (jardí tipus romàntic construït en 1877), assessorament en ordenances protecció arbrat.

 

Experiència professional anterior 2006

 14 anys d’experiència treballant en diferents empreses de construcció i            manteniment de jardineria i espais verds, realitzant tasques de:                               

 • Relacions tècniques i comercials amb els clients.

 • Disseny i elaboració de projectes i pressupostos.

 • Relació amb proveïdors, compres.

 • Supervisió i direcció obres.

 • Administrador.

 • Elaborar, preparar i impartir de cursos de formació ocupacional.

 

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista | xxserrano@agricoles.org