Paisatgisme, Territori, Enginyeria agrícola
Inicio
Territori, Paisatge
Verd urbà_jardineria
Camins, Vies rurals
Formació
SIG
Consultoria
Contacte
Espai Xavier Serrano

Verd urbà, jardineria:

Els espais verds s’han convertit dins l’urbanisme en veritables espais de vida, no només vegetals i de fauna varia, sinó humana:

 • espais de relacions socials: intergeneracionals, esports en grups o individuals, infants, festes i celebracions.

 • Espais lúdics, d’oci, educatius

A més de tot el que aporten a les ciutats des del punt de vista mediambiental:

 • Fixació contaminants i pols

 • Airejat i transmissors edàfics

 • Millora de microclimes

Son imprescindibles llocs de salut i benestar, tant físicament com emocionalment.

 • Inventaris i catalogació d’espais verds públics

 • Assessorament

 • Gestió, seguiment i supervisió

 • Projectes, planificació i direcció obres

 • Contractació (plecs per licitacions)

 • Gestió integrada de plagues

 • Peritatges i valoracions (Norma Granada)

 • ...

 

Recull imatges jardins on he participat (disseny, direcció) fruit el meu treball dins diferents empreses d’obra i manteniment de jardins

https://www.instagram.com/tv/B_0S--mlQQj/

 

Xavier Serrano. Enginyer Tècnic Agrícola, Paisatgista  | xxserrano@agrifor.org